Tee niin kuin itselle tekisit

Maalaamme uutta ja vanhaa

Pens­se­li­se­dät Oy on jul­ki­si­vu­maa­lauk­siin eri­kois­tu­nut maa­lausa­lan yri­tys, joka ura­koi Oulun talousalueella.

Meil­lä on teho­kas ja ammat­ti­tai­toi­nen työ­po­ruk­ka, joka hoi­taa hom­mat aika­tau­lus­sa, pil­ke silmäkulmassa.

Hoi­dam­me van­han maa­lin rap­pauk­set asian­mu­kai­ses­ti. Teem­me myös tar­vit­taes­sa home­pe­sun mikä­li koh­de sitä vaatii.

Kotitalousvähennys

Yksi­tyis­asiak­kaat voi­vat saa­da tee­tät­tä­mäs­tään asun­non kun­nos­sa­pi­to­työs­tä koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä. Ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin mer­ki­tyl­tä yri­tyk­sel­tä  oste­tuis­ta pal­ve­luis­ta saa vähen­tää 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta.

Maalausliike Pensselisedät Oy

Y‑tunnus: 2831745–6
Kone­tie 19 F 1
90620 Oulu

Kasperi Tyni

0400251119
kasperi.tyni@pensselisedat.fi

Joni Kauppila

040 5772010
joni.kauppila@pensselisedat.fi

Verkkolaskuosoite

Yri­tyk­sem­me tie­dot
Nimi: Maa­laus­lii­ke Pens­se­li­se­dät Oy
Y‑tunnus: 2831745–6
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003728317456

Välit­tä­jä­tie­dot
Välit­tä­jä­vaih­toeh­dot:
Jos verk­ko­las­ku­jen välit­tä­jän­ne on ope­raat­to­ri esim. Itel­la, Baswa­re yms. välit­tä­jä­tun­nus on 003721291126 (Maven­ta)
Jos verk­ko­las­ku­jen välit­tä­jän­ne on pank­ki esim. Nor­dea, Osuus­pank­ki yms. välit­tä­jä­tun­nus on DABAFIHH

    Yhteydenottolomake